1. KI volt az utolsó Lengyel király?

            1. Tadeusz Kosciuszko

       2. II. Ulászló

         x. Stanislaw A. Poniatowskij

 

2. Ki írta Az utolsó gavallér címmel a

  pesti mulatozásairól ismert walesi

  herceg – a későbbi VII. Edward –

  históriáját?

            1. Heltai Jenő

       2. Krúdy Gyula

         x. Kosztolányi Dezső

 

3. Mi volt a neve az utolsó Árpád – házi fejedelemnek?

            1. Géza

       2. Béla

         x. András

 

4. Mi volt a neve az utolsó Árpád – házi királynak?

            1. III. Endre

       2. III. András

         x. IV. László

 

5. Kinek melyik művéből vált szállóigévé az „utolsó tánc” fogalma?

            1. Madách Imre: Az ember tragédiája

       2. Madách Imre: Mózes

         x. Katona József: Bánk bán

 

6. Melyik nagy magyar író írta Az utolsó budai pasa című , számos nyelvre lefordított elbeszélését?

            1. Kemény Zsigmond

       2. Jókai Mór

         x. Mikszáth Kálmán

 

7. Hol található Michelangelo: Utolsó ítélet című műve?

            1. Angyalvár

       2. Borghese képtár

         x. Vatikán

 

8. Mikor volt az utolsó ókori olimpia Antiokhiában?

            1. 321

       2. 421

         x. 521

 

9. KI volt az utolsó orosz cár?

            1. III. Sándor

       2. II. Miklós

         x. I. Pál

 

10. Melyik regény volt Mikszáth Kálmán utolsó nagyobb szabású műve?

            1. Különös házasság

       2. A fekete város

         x. Sipsirica

 

11. Ki volt az utolsó kínai császár?

            1. Tao - kung

       2. Pu - ji

         x. Szun Jat - szen

 

12. Mi volt Mohamed próféta utolsó tartózkodási helye?

            1. Bagdad

       2. Medina

         x. Mekka

 

13. Honnan ered a magyarban is gyakran használt „végső, de nem utolsó”, vagy ahogyan ma fordítják: utoljára, de nem utolsó sorban, szállóige?

            1. Shakespeare: Lear király

       2. Shakespeare: III. Richárd

         x. Shakespeare: Szentivánéji álom

 

+1. KI mondta 1849. október 6.-án az aradi bitófák alatt, a szekérről őt lesegítő porkolábnak e szavakat:  „Már azt hittem, hogy én leszek az utolsó, pedig a csatákban mindig elől szoktam járni.”?

            1. Aulich Lajos

       2. Damjanich János

         x. Lázár Vilmos