1. Miért jelentősek az enzimek?

 
            1. az életjelenségek lebonyolítói

       2. kolloidok

         x. prosztetikus csoport található bennük

 

2. Milyen szónak megfelelője az áthasonítás?

            1. Asszimiláció

       2. Diffúzió

         x. Ozmózis

 

3. Mit jelent az „n” a biológiában?

            1. Időtartamot

       2. Méretet

         x. Számot

 

4. Mit jelent a „2n” a biológiában?

            1. Az ivari kromoszómákat

       2. A testi sejtek kettős kromoszóma szerelvényét

         x. A vörös vértestek kromoszómáit

 

5. Miért lehet degenerált egy kód?

            1. Rosszul sikerült

       2. Mutáció történt benne

         x. Egy aminosavat több féle kód is kódol

 

6. Melyek a faj lényeges szaporodási közösségei?

            1. Eltérések

       2. Populációk

         x. Változatok

 

7. MI segíti elő a fajok átalakulását?

            1. Enzimindukció

       2. Modifikáció

         x. Mutáció

 

8. Hol találtak előembert?

            1. A cro-magnoni barlangban

       2. Peking környékén

         x. Subalyuki barlangban

 

9. Miért ismétlik meg többé – kevésbé az élőlények egyedfejlődésük során, őseik fejlődését?

            1. Génállományuk részlegesen azonos

       2. Az egyedfejlődést a törzsfejlődés határozza meg

         x. Minél fejlettebb egy embrió, annál jobban hasonlít a rokonaihoz

 

10. Körülbelül mennyi a DNS molekulasúlya?

            1. Ezres nagyságrendű

       2. Tízezres nagyságrendű

         x. Milliós nagyságrendű

 

11. Mi fűződik Engels nevéhez a biológiában?

            1. A mutáció felfedezése

       2. A szelekció jelentéségének felismerése

         x. Az élet fehérjetestekre történő visszavezetése

 

12. Melyik állítás igaz?

            1. A mutáció valamely öröklődősajátság ugrásszerű megváltozása egy nemzedéken belül.

       2. A génmutáció a kromoszóma finomszerkezetét változtatja meg.

         x. Az önmagukban bekövetkező mutációkat spontán mutációknak nevezzük.

 

13. Mi a mennyiségi összefüggés a

       A/ Baktériumok mérete és a

       B/ Vírusok mérete között?

            1. A nagyobb, mint B

       2. A kisebb, mint B

         x. A egyenlő B

 

+1. Melyik állítás igaz?

            1. A fajok átalakulása az egyedek szintjén megvalósuló folyamat.

       2. Az életrevalóbb formák elszaporodása, a természetes szelekció.

         x. A természetes szelekció, a fajok átalakulását idézi elő.