1. Melyik békeszerződés vetett véget a 7 éves háborúnak?

            1. 1763. zürichi

       2. 1763. hubertusbergi

         x. 1763. brétigny

 

2. Melyik békeszerződés vetett véget a 30 éves háborúnak?

            1. 1606. bécsi

       2. 1648. vesztfáli

         x. 1660. olívai

 

3. Hunyadi János első győzelmi sorozata után 1444-ben, számunkra igen kedvező feltételekkel kötött békét I. Ulászló király a törökkel. Melyik magyar városban írták alá a békeszerződést?

            1. Gyula

       2. Nándorfehérvár

         x. Szeged

 

4.  A vasvári békét I. Lipót király kötötte II. Szulejmán szultánnal. Melyik évben?

            1. 1612

       2. 1651

         x. 1664

 

5.  A másfél évszázados török hódoltság alól 1699-es karlócai béke szabadította fel hazánkat. De az akkori Magyarország egy területe még 1717-ig török uralom alatt maradt. Melyik volt ez a terület?

            1. Vajdaság

       2. Temesi bánság

         x. Dalmácia

 

6. Melyik békével ért véget az 1928-29. évi orosz-török háború?

            1. Drinápolyi

       2. Konstantinápolyi

         x. San Stefanói

 

7. Melyik szabadságharcot követően írták alá az 1606-os bécsi békét?

            1. Bethlen Gábor

       2. Bocskai István

         x. Thököly Imre

 

8. Mikor kötötték meg a szatmári békét?

            1. 1709

       2. 1710

         x. 1711

 

9. Kik kötötték meg az 1621-es nikolsburgi békét?

            1. Bethlen Gábor – II. Ferdinánd

       2. Rudolf császár – Ahmed szultán

         x. II. Ferdinánd – I. Szulejmán

 

10. Mikor és hol kötötték meg az 1870-ben kezdődött francia-porosz háborút véglegesen lezáró békeszerződést?

            1. 1871. Majna-Frankfurt

       2. 1871. Párizs

         x. 1872. Párizs

 

11. Bethlen Gábor III. függetlenségi harcát zárta le a pozsonyi béke. Mikor írták alá?

            1. 1612

       2. 1624

         x. 1626

 

12. Melyik magyar király kötött 1478-79-ben békét olmützben a lengyel Jagelló Ulászlóval?

            1. Károly Róbert

       2. Nagy Lajos

         x. Mátyás király

 

13. Melyik háború után kötötte meg Törökország és Bulgária a konstantinápolyi békét?

            1. függetlenségi háború

       2. II. balkáni háború

         x. I. világháború

 

+1. Mikor írták alá az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem, III. Ferdinánd császár ellen folytatott függetlenségi harcát lezáró linzi békét?

            1. 1645

       2. 1655

         x. 1665