Poén kerestetik

Anekdotákat idézünk fel, amelyeknek azonban hiányzik a befejezése.

Ön hogyan folytatná őket?

 

1.      Forró, nedves, párás nyári nap New Yorkban, a negyvenes évek végén. Molnár Ferenc egy barátjával ballag a Broadway-n. Fojtogatja a hőség, homlokáról patakzik a víz. Nehezen lélegzik. Szenved, aztán egyszerre megáll, körülnéz, és azt mondja:

-Hogy én miért jöttem ide, azt tudom. De, hogy…

 

 

2.      1919 tavaszának első napjaiban Karinthy Frigyes megáll egy bérkocsi stand előtt. Egyetlen szomorú, hadviselt lovacska lógatja a fejét egy ócska konflis előtt. Karinthy be szeretne ülni. De a kocsis sehol. Az író vár egy kis ideig, aztán megszólítja a bérkocsis ipari segédmunkást, a kocsimosót:

      - Nem tudja, kérem, hol ennek a konflisnak a kocsisa?

A kocsimosó a foga közül, a pipa mellől veti csak oda:

- Nincsen már kocsis. Csak elvtárs van-

- Akkor mondja, meg kérem – kérdezi tovább viilámgyorsan Karinthy -…

 

 

3.      Az önirónia erős oldala volt Dinnyés Lajosnak. Rövid percekkel mininszerelnőki expozéjának megtartása előtt elkapta Dinnyést a parlament folyosóján Polgár Dénes, akkoriban a Világosság c. lap belpolitikai rovatvezetője:

      - Lajoskám, lapzárta, csak néhány sort kérek az expozédról…!

      - Sajnálom barátom – rázta a fejét Dinnyés – lehetetlenség. …

 

 

4.      1948 tavaszán a bortermelés kérdéseit tárgyalta a Gazdasági Főtanács. Az értekezlet egyik résztvevője, újdonsült demokrata, lelkes túlteljesítő – minden mondatában beleszőtte a demokratikus jelzőt, Beszélt a demokratikus szőlőtelepítésről, demokratikus permetezésről, demokratikus borkezelésről, borelosztás és borfogyasztás demokratizálásáról – nem lehetett tovább bírni.

- Mondja, uram – kérdezte a felszólalás végén Vas Zoltán főtitkár – tulajdonképpen mit ért Ön a bortermelés teljes és tökéletes demokratizálásán?

Azt gondolja, hogy…

 

 

5.   Mikor Kosa István, posta és közlekedésügyi miniszter, egészségi okokból nyugdíjba kényszerült, a parlament folyósólyán találkozott egyik képviselő társával.

            - Hogy szolgál az egészséged, Kosa úr? – érdeklődött az ismerős s Kosa eltűnődve újságolta:

       - Érdekes dolog, hogy amióta nyugdíjba mentem, 220-ról 140-re esett le a vérnyomásom. Még érdekesebb, hogy összetatálkoztam utódommal, Csanádival, az új miniszterrel, ővele meg…

 

 

6.   1959-ben történt a Műegyetem egyik egyetemi előadásán.

       - Gondolkodtak-e már azon – kérdezte egyszer Csűrös Zoltán professzor, a szerves kémia kiváló tudósa -, hogy miért nem lehet a birkák szőrét kisimítani, és miért lehet a göndör hajú nőkből sima hajút formálni?

       -???

      - Azért kérem, mert…

 

 

7.   Kisfaludy Stróbl Zsigmond az u.n. jól kereső művészek, közé tartozik. Egyáltalában nem az a híre, hogy két kézzel szórja a pénzt. Ennek ellenére sűrűn panaszkodik nehéz anyagi helyzetéről.

      - Egy vasam sincs, és semmi munka a láthatáron – kesergett baráti körben röviddel az után, hogy éppen elkészült új Kossuth szoborért járó utolsó – igen tetemes – részletett felvette.

      - De Zsiga bácsi – értetlenkedett egy fiatal szobrász -, hát még csak most markolt fel egy óriási kalap dohányt… Alig néhány napja.

       - Az igaz – bólogatott vigasztalhatatlanul a mester. – De …

 

 

8.   Egy frissen szerződtetett fiatal énekes abban a szerencsében részesült, hogy az Opera színész büféjében összebotlott Székely Mihállyal, a világhírű basszistával. Az újonc megragadta az alkalmat, hogy bemutatkozzék a nagy művésznek.

      - Molnár Miklós vagyok – mondta szerényen meghajolva -, az Operaház basszistája.

      - Székely kezet nyújtott a fiatalembernek, barátságosan parolázott vele, s csipkelődően így felelt:

       - Az lehet, fiam, hogy maga Molnár Miklós, de…

 

 

9.   Egy sikeres zenész darab 50. előadását magántársaságban ünnepelte Bilicsi Tivadar és Feleki Kamill. Hajnalban együtt is indultak hazafelé. Az előszobában Feleki diszkréten odahajolt Bilicsihez:

      - Bill, adunk borravalót?

      - Persze, hogy adunk – súgta vissza Bilicsi.

      - Te mennyit adsz?

      - Én teljesen hozzád igazodom, Kamillkám. Amennyit Te.

      Feleki homloka elborult. Tűnődve kérdezte

       -? …

 

 

10.A vérmes szókimondó zeneszerző és zenepedagógus, néhai Kelen Hugó, egy alkalommal szemére vetette az ifjú Kodály Zoltánnak, hogy az utcán is túlzottan elmélyed gondolataiba, és se oda, se vissza nem köszön senkinek.

      - Bezzeg Bartók – példázódott a kitűnő Kelen Hugó -, Bartók az más ember. Bartók akárhol van, akármerre megy, mindig köszön.

      - Bartók valóban mindig köszön – erősíti meg Kelen megállapítását Kodály, de rögtön hozzá is teszi -,…

 

 

11. Sipos Tamás figyelmes, körültekintő rádióriporter – magánemberként viszont a szórakozottság csúcsteljesítményeit produkálja. A rádió székházának várakozó csarnokában, a híres Pagodában találkozik egyik kollegájával. Sipos néhány pillanattal előbb vette észre, hogy kevés pénz van nála. Odaszól a cimborának:

      - Öregem, légy szíves, adj egy százast!

      - Sajnos, csak egy húszasom van!

      -? …

 

 

12. A hazai televíziós hajnalán, 1957-ben bemondónő toborzás volt. Itt tűnt fel talpraesett bemutatkozásával az egyik legnépszerűbb TV bemondónő: Tamási Eszter.

      Mikor behívták odaperdült a zsűri elé, szeme végigfutott a szigorú képű válogatókon, és igen határozottan kijelentette:

-    Ha maguk azt hiszik, hogy engem zavarba tudnak hozni – tévednek.

-    Én ugyanis …